Home

Welkom op de website van boerderij Lindediek.

Lindediek is een biologisch dynamisch gemengd melkvee- en akkerbouwbedrijf. 
Momenteel houden we ongeveer 45 melkkoeien en bijbehorend jongvee.

Sinds 1989 is het bedrijf omgeschakeld naar biologisch-dynamische werkwijze.
Afgelopen jaar (2016) zijn we naast melkvee ook akkerbouw tak begonnen.