Akkerbouw

Sinds 2016 zijn wij begonnen met akkerbouw.

Dankzij het gemengde bedrijf werken wij met een ruime vruchtwisseling. Dat wil zeggen dat een gewas hooguit eens in de 6 jaar op hetzelfde perceel wordt geteeld. Daarnaast bestaat merendeel van het bouwplan uit gras-klaver, dit is naast koeienvoer ook een voeding voor de bodem.
Na enkele jaren gras-klaver ploegen we het perceel onder om er vervolgens groenten op te telen.

Binnen biologisch dynamische landbouw wordt er veel aandacht besteed aan de bodem, dit gebeurt onder meer door middel van gecomposteerde mest. Gecomposteerde mest is al verteerd, daardoor heeft het een aardse vorm aangenomen en zo wordt het beter opgenomen door de bodem. Onze visie is om de bodem te voeden in plaats van de plant.

Voor het teeltseizoen 2017 gaan we het volgende telen:

Rode bieten - vroege B peen - pompoenen