Over ons

Wie zijn wij

Wij zijn twee jonge boeren, Fedde van Dijk en Thomas Koning, die samen de maatschap ‘Lindediek’ vormen. Wij leven met de seizoenen op onze boerderij, een gemengd biologisch dynamisch bedrijf. Wij zijn verbonden met het land, het vee en de boerderij. De boerderij biedt ons de mogelijkheid de aarde een stukje beter te maken. Een boerderij, die wij zelf vorm en inhoud geven.

Onze Visie

Biologisch landbouw is een vorm van landbouw waar geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Bij biologisch dynamische landbouw spelen ook bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei een belangrijke rol. 

Koeien houden hun horen kippen hun snavels. En er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van zaadvaste rassen, dit zijn planten die zich door eigen zaadproductie kunnen voortplanten. Evenwichte planten die voedsel opleveren waar het leven nog in zit.